Năm 2023 công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an nhân dân được triển khai không ngừng nghỉ, quyết liệt hơn, đồng bộ hơn, xuyên suốt hơn. Qua đó, đã kiểm soát được sự gia tăng của tội phạm một cách căn bản, bền vững. Trong đó, liên tiếp phá nhiều đường dây tội phạm tham nhũng kinh tế lớn, điều tra xử lý  hơn 4000 vụ, hơn 6.300 đối tượng phạm tội về kinh tế. Hơn 800 vụ, hơn 2.300 đối tượng phạm tội về tham nhũng, chức vụ, tăng cả số vụ, số đối tượng so với năm 2022.

Năm 2024, người đứng đầu ngành công an, Đại tướng Tô Lâm- Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, lực lượng công an tiếp tục chủ động, nhận diện, phân tích, đánh giá đúng tình hình, quyết liệt đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm. Kịp thời phát hiện từ sớm, xử lý ngay từ khi phát sinh, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành những sai phạm lớn; không để các nhóm nhỏ, thành các ổ nhóm tội phạm lớn; hoặc là các đường dây, tổ chức tội phạm.

Nhân dịp đầu xuân năm mới, phóng viên VOV phỏng vấn Đại tướng Tô Lâm- Bộ trưởng Bộ Công an để làm rõ hơn vấn đề này.

PV: Thưa Bộ trưởng, nhìn lại công tác năm 2023, Bộ trưởng có thể cho biết, ngành công an cả nước đạt được những thành tích gì?

Bộ trưởng Tô Lâm: Năm 2023 là năm có rất nhiều thuận lợi, nhưng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong đảm bảo ANTT. Xu hướng chung là khó khăn tăng lên. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, Ban, ngành, các địa phương, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể, các cấp, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, toàn lực lượng công an nhân dân đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức. Qua đó, ngành công an đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội đúng như yêu cầu của TBT Nguyễn Phú Trọng, tại Hội nghị của Đảng uỷ Công an Trung ương tổng kết công tác năm 2022 đã đặt ra. Đó là, năm sau phải cao hơn năm trước. Năm 2023 phải tốt hơn, cao hơn năm 2022. 

Đã có rất nhiều dấu ấn trong kết quả các mặt công tác công an đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Bao trùm nhất, đó là giữ vững an ninh quốc gia, củng cố môi trường hoà bình, ổn định, trật tự, kỷ cương, tạo thuận lợi cao nhất cho phát triển KT-XH, mở rộng đối ngoại của đất nước. Qua đó, người dân được sống trong cuộc sống bình yên, an ninh, an toàn, lành mạnh hơn.

Công tác nắm tình hình, tham mưu, dự báo chiến lược là một điểm sáng. Qua việc nắm tình hình thế giới, khu vực các đối tác, đối tượng đã kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều những chủ trương, giải pháp.

Lực lượng công an nhân dân đã có đóng góp rất quan trọng trong những thành tựu có tính chất bước ngoặt về đối ngoại, điểm sáng về phát triển kinh tế năm 2023 của đất nước.

Trong bối cảnh các thế lực thù địch, phản động gia tăng các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi và xảo quyệt, lực lượng công an nhân dân không chỉ phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hoá từ cơ sở, mà còn tiếp tục củng cố vành đai an ninh từ xa, giải quyết các vấn đề phức tạp, tiềm ẩn về an ninh từ bên ngoài biên giới, lãnh thổ, đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu của Quốc hội giao. Ngành công an cũng đã gương mẫu, đi đầu trong xây dựng chính phủ điện tử, hoàn thành 224/224 dịch vụ công.

Tỷ lệ hồ sơ để xử lý qua dịch vụ công trực tuyến đã đạt trên 85% trên các công việc, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và cho doanh nghiệp.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia xây dựng và bảo vệ an ninh tổ quốc đã được triển khai thiết thực, gắn với phong trào cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong đó, có việc hỗ trợ nhà ở, tạo cơ hội an cư cho hàng nghìn hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, những vùng trọng điểm về quốc phòng và an ninh. Công tác hoàn thiện pháp luật cũng là một nhiệm vụ trọng tâm, tạo dấu ấn rất đột phá, vượt kế hoạch chỉ tiêu pháp lệnh của Bộ Chính trị, của Quốc hội, Chính phủ giao.

Trong lịch sử Quốc hội, Bộ Công an là Bộ đầu tiên tham mưu trình Quốc hội thông qua 5 Luật trong 1 năm, đáp ứng kịp thời các yêu cầu cấp bách, phục vụ cho sự nghiệp đảm bảo an ninh trật tự. Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng tiếp tục thể hiện rõ vai trò gương mẫu, đi đầu trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Trước hết, trong phòng chống, tham nhũng tiêu cực ngay trong nội bộ, xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Bộ máy, tổ chức bên trong tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh, gọn, mạnh, tiếp tục giảm những đơn vị cấp phòng, đội. Đồng thời, nâng cao chất lượng, năng lực của đội ngũ cán bộ, nhất là tại cơ sở.

PV: Thưa Bộ trưởng, về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm năm 2023 đã đạt được những dấu ấn hết sức nổi bật. Đặc biệt, đã đánh đúng và trúng những đường dây kinh tế, tham nhũng lớn, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân cũng như lập lại trật tự trong công tác quản lý kinh tế xã hội, Bộ trưởng chia sẻ rõ hơn về vấn đề này?

Bộ trưởng Tô Lâm: Tiếp tục phát huy kết qủa của những năm trước đây, như năm 2023 công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an nhân dân được triển khai không ngừng, không nghỉ, quyết liệt hơn, đồng bộ hơn, xuyên suốt hơn. Đã kiểm soát được sự gia tăng của tội phạm một cách căn bản, bền vững hơn. Trong đó, liên tiếp phá nhiều đường dây tội phạm tham nhũng kinh tế lớn. Trong năm 2023 Bộ Công an điều tra xử lý hơn 4000 vụ, hơn 6.300 đối tượng phạm tội về kinh tế; hơn 800 vụ với hơn 2.300 đối tượng phạm tội về tham nhũng, chức vụ, tăng cả số vụ, số đối tượng so với năm 2022.

Qua đó, thu hồi được nhiều hơn tài sản cho Nhà nước, góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý kinh tế- xã hội. Từ đó, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiến tới “không dám, không thể, không muốn, không cần tham nhũng”.

Những kết quả trên cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của lực lượng công an nhân dân trong đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm; Luôn tuyệt đối trung thành, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm đưa các quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng đề ra tại Nghị quyết XIII của Đảng vào cuộc sống; Xây dựng văn hoá liêm chính, không tham nhũng tiêu cực trong cán bộ, đảng viên. Củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, và lực lượng Công an nhân dân. 

Mục tiêu tấn công, trấn áp các loại tội phạm, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn lành mạnh, không tội phạm, tệ nạn xã hội, phục vụ cho cuộc sống an toàn, hoà bình, hạnh phúc cho mọi người dân.

PV: Với phương châm lấy phòng làm trọng, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công, đúng và trúng các loại tội phạm, năm 2024, Bộ Công an sẽ cụ thể hoá vấn đề này như thế nào, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Tô Lâm: Năm 2024, mọi chỉ dấu cho thấy mọi vấn đề thách thức về an ninh, trật tự đều gia tăng, đặt ra các yêu cầu ngày càng cao, áp lực ngày càng lớn đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Việc kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công tội phạm tiếp tục là phương châm trong đấu tranh phòng chống, tội phạm năm 2024 và sẽ được thực hiện tích cực hơn, khẩn trương hơn, quyết liệt hơn. 

Lực lượng công an tiếp tục chủ động, nhận diện, phân tích, đánh giá đúng tình hình, quyết liệt đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm. Kịp thời phát hiện từ sớm, xử lý ngay từ khi phát sinh, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành những sai phạm lớn; không để các nhóm nhỏ, thành các ổ nhóm tội phạm lớn; hoặc là các đường dây, tổ chức tội phạm. 

Cùng với đó, tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong phòng chống tội phạm. Tập trung nghiên cứu, tham mưu, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh công tác nghiệp vụ và coi trọng, phát huy tối đa các biện pháp khoa học công nghệ. Tăng cường trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ, nâng cao chất lượng điều tra, đấu tranh, bắt giữ, xử lý triệt để các đường dây tổ chức phạm tội; các đối tượng chủ mưu, cầm đầu theo quy định của pháp luật. Qua đó, tiếp tục kéo giảm tội phạm bền vững, thực chất, không để tội phạm lộng hành, bức xúc trong xã hội.

PV: Nhân dịp đầu xuân năm mới, Bộ trưởng có lời chúc nào gửi tới người dân và cán bộ, chiến sỹ trên khắp mọi miền đất nước?

Bộ trưởng Tô Lâm: Nhân dịp năm mới 2024 và chuẩn bị đón xuân Giáp Thìn, thay mặt lực lượng công an nhân dân, tôi xin gửi lời chúc và điều mong muốn của lực lượng công an dân dân là mọi người dân đều được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, hoà bình bền vững, không ai có thể bị bắt nạt. Đây cũng là mục tiêu mà lực lượng công an nhân dân phấn đấu trong xã hội, trong cuộc sống và cũng là nhiệm vụ của lực lượng công an.

Đối với cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân, năm 2024 chúng ta cũng xác định là năm rất vất vả. Do đó, lực lượng công an dân phải đoàn kết, thống nhất một lòng, hoàn thành những nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng, nhà nước, nhân dân tin cậy giao phó, xứng đáng sự tin yêu của nhân dân.

PV: Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win